Bunk Beds by Aalto + Aalto

Aalto + Aalto Maja Children's Bed Aalto + Aalto Maja Children's Bed

Maja by Aalto + Aalto, a modular children’s bed inspired by treehouses.